1 вариант.
http://i2.imageban.ru/out/2011/08/29/149708d9fad5f0ff6ba28b8e81f80a7b.gif

Код:
[align=center][url=http://requiemmori.rusff.ru][img]http://i2.imageban.ru/out/2011/08/29/149708d9fad5f0ff6ba28b8e81f80a7b.gif[/img][/url][/align]

2 вариант.
http://i3.imageban.ru/out/2011/06/09/e4c304f09c84732464d9ba6c8032e6fa.gif
REQUIEM. MEMENTO MORI.

Код:
[align=center][url=http://requiemmori.rusff.ru][img]http://i3.imageban.ru/out/2011/06/09/e4c304f09c84732464d9ba6c8032e6fa.gif[/img][/url]
[url=http://requiemmori.rusff.ru][font=Lucida Console][size=12]REQUIEM. MEMENTO MORI.[/size][/font][/url][/align]

3 вариант.
http://i4.imageban.ru/out/2011/08/29/280b7ce026a3f75b87412776a4025c63.gif

Код:
[align=center][url=http://requiemmori.rusff.ru][img]http://i4.imageban.ru/out/2011/08/29/280b7ce026a3f75b87412776a4025c63.gif[/img][/url][/align]